നേത്രോന്മീലനം

കെ. ആർ മീര ആരാച്ചാർ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ചേതന ഗൃഥാ മല്ലിക്കിനെ ഉൾപ്പുളകത്തോടെ മാത്രമേ ഇന്നുമെനിക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഏറെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയ മോഹമഞ്ഞ, കരിനീല, ആഴങ്ങളിലേക്ക് മുങ്ങാംകുഴിയിട്ട യൂദാസിന്റെ സുവിശേഷം, മീരയുടെ കഥകൾ, ഭഗവാന്റെ...

പ്രവാസം

എം. മുകുന്ദൻ ദീർഘകാലത്തെ ഇടവേളക്കുശേഷം ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങിയ പുസ്തകം. ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക കർഷക കുടുംബത്തിലേക്ക് മരുമകളായി എത്തിയതോടെ പുസ്തകങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഒരു പാട് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ, പ്രവാസിയുടെ ഭാര്യ...

കല്യാണിയെന്നും ദാക്ഷായണിയെന്നും പേരായ രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ കഥ

ആർ. രാജശ്രീ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വായനാനുഭവം. സൂസന്നയുടെ ഗ്രന്ഥപ്പുര വാങ്ങാൻ കേറിയപ്പോൾ യാദൃശ്ചികമായി വാങ്ങിയ പുസ്തകം. തലക്കെട്ടിൽ കമ്പം തോന്നി വാങ്ങിയെന്നതാണ് സത്യം. ആദ്യ വായനയിൽ പല വാക്കുകളുടേയും അർത്ഥം മനസിലായില്ല. എങ്കിലും ഊഹിച്ചെടുത്ത്...
WordPress Theme built by Shufflehound. © Copyright Lakshmi Ratheesh 2021. All rights reserved.